ABOUT ME

My photo

Blog ini dibina khas untuk memenuhi syarat tugasan Teknologi Maklumat Sekolah Rendah
D20112055036
EL-P03 (A121PJJ)
PPG UPSI KOHORT 3

Sunday, 11 November 2012

Latihan 1Latihan

 Isikan tempat kosong dengan kata kerja transitif yang
 sesuai.

 1. Pekebun sayur itu ___________sayur-sayuran

2. Dua orang pelanggan sedang ___________baju.

3. Penduduk-penduduk kampung hendak
    ____________ kampung halaman mereka.

4. Mereka ____________ terima kasih kepada 
    pemandu bas  itu.

5. Murid-murid_____________buku mereka di atas meja.

6.  Abang saya hendak ___________wang simpanannya ke dalam
     bank.

7.  Encik Ahmad hendak_____________kapalterbang  ke Kuala
     Lumpur.

8.  Perdana Menteri kita telah _______________lawatannya ke
    Amerika Syarikat.

9.  Thailand ____________beras ke Singapura.

10. British telah terpaksa___________negeri jajahannya kerana para
      pejuang  kemerdekaan terus membuat desakan. 

menyerahkan

menanam
meletakkan
mengucapkan
mengekspot
membuat

membersihkan
memilih
menaiki
menyimpan
 

No comments:

Post a Comment