ABOUT ME

My photo

Blog ini dibina khas untuk memenuhi syarat tugasan Teknologi Maklumat Sekolah Rendah
D20112055036
EL-P03 (A121PJJ)
PPG UPSI KOHORT 3

Tuesday, 6 November 2012

Kata Kerja
Kata Kerja ialah sesuatu perbuatan yang dilakukan. Amnya kata kerja terdiri daripada

           a) Kata kerja transitif
           b) Kata kerja tak transitif                                        
 

No comments:

Post a Comment