ABOUT ME

My photo

Blog ini dibina khas untuk memenuhi syarat tugasan Teknologi Maklumat Sekolah Rendah
D20112055036
EL-P03 (A121PJJ)
PPG UPSI KOHORT 3

Wednesday, 7 November 2012

Kata Kerja TransitifKata Kerja Transitif

 Kata Kerja Transitif boleh dibahagikan kepada 2 jenis iaituKata Kerja Transitif Aktif

Kata kerja yang mengalami awalan
meN-dengan atau tanpa akhiran –kan
atau –i.

Contoh:
       1.     Ali sedang menulis karangan itu.
       2.      Aku hendak mengecat rumahku.  
       3.     Murid-murid itu melukis gambar     
             pemandangan di tepi pantai.
       4.     Dia menyusun buku-buku di dalam   
             almari.
menunggang basikal
            


Kata Kerja Transitif Pasif

Kata Kerja yang mengalami transformasi atau perubahan.
Biasanya kedudukan objek berubah menjadi subjek ayat.
Contoh:
      1.      Karangan itu sedang ditulis  Ali. 
      2.      Rumahku hendak kucat.
      3.      Gambar pemandangan di tepi pantai  
            murid-murid lukis. 
      4.      Buku-buku disusunnya di dalam
             almari.No comments:

Post a Comment