ABOUT ME

My photo

Blog ini dibina khas untuk memenuhi syarat tugasan Teknologi Maklumat Sekolah Rendah
D20112055036
EL-P03 (A121PJJ)
PPG UPSI KOHORT 3

Thursday, 8 November 2012

Kata Kerja Tak TransitifKata Kerja Tak TransitifBerjalan
 Kata kerja tak transitif ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuat itu sendiri kepada diri pembuat itu sendiri, tidak kepada benda atau orang lain. Kata kerja ini tidak memerlukan penyambut. Kata kerja tak transitif terbahagi kepada dua iaitup kata kerja tak transitif berpelengkap dan kata kerja tak transitif tak berpelengkap. 
Text Box:

                                       

No comments:

Post a Comment