ABOUT ME

My photo

Blog ini dibina khas untuk memenuhi syarat tugasan Teknologi Maklumat Sekolah Rendah
D20112055036
EL-P03 (A121PJJ)
PPG UPSI KOHORT 3

Thursday, 8 November 2012

Kata Kerja Tak Transitif BerpelengkapKata Kerja Tak Transitif Berpelengkap

Kata kerja ini memerlukan pelengkap. Pelengkap merupakan kata atau frasa yang
melengkapkan ayat supaya tidak kelihatan tergantung dan bukannya satu objek (penyambut).

Pembuat
Kata Kerja Tak Transitif
Keterangan

Kami
mandi
di tasik.

Dia
senyum
semasa berjalan.

Air sungai
beransur
surut.

Datuk
bersenam
di taman.

Matahari
terbenam
di sebelah barat.

No comments:

Post a Comment